Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Veurne: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Veurne

Sint Denisplaats 16
8630 Veurne
tel058/33 55 00

Premie voor de renovatie van handelspanden

Voorwaarden

 • De subsidie betreft enkel handelspanden:
  • die een kleinere netto winkelvloeroppervlakte dan 700 m² hebben
  • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,
  • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken,
  • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak,
  • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.
 • Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover
  • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn,
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.
 • Een belangrijk deel van de handelsfuncties in de stad situeert zich in de binnenstad. Enkel handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied van de stad Veurne, bestaande uit de Grote Markt, de Ooststraat, de Appelmarkt, de Zuidstraat tot aan de rotonde met de Lindendreef, de Noordstraat tot aan de Smissestraat, de Statiestraat en de Statieplaats komen in aanmerking voor de subsidie.
 • De kosten van de uit te voeren werken voor gevelrenovatie moeten minimaal € 15.000 excl. BTW bedragen.
 • De werken, uit te voeren voor renovatie en inrichting, moeten minimaal € 10.000 excl. BTW bedragen.

Bedrag van de premie

 • De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van gevelrenovatie en –verfraaiing ten belope van 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 7.500.
 • De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van renovatie en inrichting ten belope van 50 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 5.000 voor handelszaken in de volgende branches: parfumerie, kindermode, herenmode, antiek en woondecoratie. De maximale totale subsidie per handelspand bedraagt € 5.000. Concreet betekent dit:
  • Aandeel Vlaanderen: 1.500 euro;
  • Aandeel Stad Veurne: 3.500 euro.
 • De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van renovatie ten belope van 35 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 3.500 voor handelszaken in de overige branches. De maximale totale subsidie per handelspand bedraagt € 3.500. Concreet betekent dit:
  • Aandeel Vlaanderen: 1.000 euro;
  • Aandeel Stad Veurne: 2.500 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Veurne:
Veurne premie premies