Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Waarschoot: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Waarschoot

Dorp 1
9950 Waarschoot
tel09/250 59 00

Premie voor kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur van Waarschoot wenst binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een premie uit te keren voor de aanleg en het onderhoud van punt- en lijnvormige elementen, om het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.

Voorwaarden

 • Het object waarvoor de premie wordt aangevraagd moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Waarschoot.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de aanplanting aan volgende voorwaarden voldoen:
  • hagen, taluds, graften, haagkanten, houtkanten en houtwallen dienen een minimum lengte van 25 m te hebben.
  • bomenrijen moeten een minimum lengte van 50 m hebben en de bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal en boomband.
  • hoeveelheden en plantafstanden:
   • hagen enkel bestaande uit meidoorn en/of sleedoorn: 4/m
   • hagen of haagkanten bestaande uit andere soorten of een mengeling van soorten: 3/m
   • taluds, graften, houtkanten, houtwallen: 1,5 m te planten in driehoeksverband
   • bomenrij: minimum aantal bomen: 5 plantafstand: minimaal 10 m
   • knotbomenrij: minimum aantal bomen: 3 plantafstand: minimaal 4 meter
   • hoogstamboomgaarden: minimum aantal bomen: 10plantafstand: tussen 10 en 15 m

Bedrag van de premie

De premie bedraagt voor de aanleg van:

 • hagen, taluds, graften, houtkanten en houtwallen (bosplantsoen van min. 40-60 cm hoog): 0,50 euro/plant
 • hoogstammige bomen (minimum omtrek 8-10 cm): 10,00 euro/stuk
 • hoogstammige fruitbomen: 10,00 euro/stuk
 • onbewortelde poten (min. omtrek van 25 cm ter hoogte van het maaiveld): 2,50 euro/stuk
 • Voor gecombineerde aanplant van een haag met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • voor de aanleg van een veedrinkpoel: 5,00 euro/m³ + terugbetaling van de aanvraagkosten voor de vergunning.

Voor het onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

 • voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 0,50 euro per lopende meter; de premie is om de twee jaar of meer toekenbaar.
 • voor een onderhoudssnoei van een heg of houtkant met een lengte van minimum 50 m: 1,25 euro per lopende meter; de premie is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • voor het knotten van een knotbomenrij: 7,50 euro per boom ; de premie is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, teneinde het jaar rond water te bevatten: 5,00 euro/m³

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Waarschoot:
Waarschoot
Waarschoot premie premies