Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Wielsbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Wielsbeke

Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
tel056/67 32 00

Premie voor de aanplanting en onderhoud van kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur van Wielsbeke wenst een toelage uit te keren, binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, voor de aanleg en het onderhoud van punt- en lijnvormige elementen, om het divers landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.
 
Onder de kleine landschapselementen die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking komen worden begrepen:
 

KNOTBOMEN
Loofbomen die van nature uit kunnen geknot worden zoals Quercus (eik), Fraxinus (es), Acer (esdoorn), Alnus (els), Carpinus (Haagbeuk), Tilia (linde) en Salix (wilg) in diverse soorten. Het gebruik van populier als knotboom wordt afgeraden.
 • Deze knotbomen zijn hoogstambomen met een vrije stamlengte van minimum 1.8 m vanaf het maaiveld.
 • Deze bomen worden aangeplant als geworteld plantsoen of als poot (ongeworteld).
 • De stamomtrek van deze hoogstammige knotbomen bedraagt bij aanleg minimum 10-12 cm op 1.00 m boven het maaiveld.
 • Bij het gebruik van ongewortelde poten als plantgoed is een minimummaat van 18-20 cm stamomtrek aangewezen.
 • In het kader van dit reglement mogen geen knotbomen aangeplant worden als bosgoedplant.
 • aanleg: minimum 5 bomen en maximum 20 bomen/ aanvrager/jaar
 • De onderhoudssubsidie kan slechts uitbetaald worden voor knotbomen die minimum 7 jaar aangeplant zijn. Voor dezelfde knotbomen kan slechts na 7 jaar opnieuw een onderhoudssubsidie aangevraagd worden

HOOGSTAMBOMEN
Loofbomen met een vrije stamlengte van minimum 1.8 m.
 • In het kader van dit reglement moeten de bomen aangeplant worden als bewortelde hoogstammige boom en niet als bosgoedplant , stek of poot.
 • De hoogstambomen hebben een minimum stamomtrek van 10-12 cm op 1.00 m boven het maaiveld.
 • In het kader van dit reglement opteren we voor streekeigen hoogstambomen.
 • De bomen worden aangeplant ofwel als solitairs (vrijstaand) ofwel in groepsverband of rijverband.
 • Het gebruik van snel groeiende hoogstambomen, zoals wilg, els en populier, wordt enigszins afgeraden ten voordele van duurzame houtsoorten.
 • minimum 5 hoogstambomen en maximum 150 € toelage /aanvrager/jaar

HOOGSTAMBOOMGAARDEN
De aanplant van hoogstammige fruitbomen met de bedoeling een boomgaard of een aaneengesloten groep van fruitbomen te realiseren.
 • Deze bomen mogen aangeplant worden in een weiland of in een bestaande boomgaard ter uitbreiding of ter vervanging van de verdwenen fruitbomen.
 • De aanplant moet gebeuren met hoogstammige fruitbomen met een vrije stamlengte van minimum 1.8 m boven het maaiveld.
 • De aanplant gebeurt met beworteld plantgoed en de hoogstambomen hebben een minimum stamomtrek van 10-12 cm op 1.00 m boven het maaiveld.
 • Aanplant met laagstam of halfstam worden niet gesubsidieerd.
 • minimum 5 hoogstammige fruitbomen in groep of rij of ter aanvulling van bestaande hoogstamboomgaard
 • maximum 150 € toelage /aanvrager /jaar
 • er wordt gebruik gemaakt van inheemse fruitsoorten

POELEN
De aanleg / heraanleg of het onderhoud van een poel onder de volgende voorwaarden:
 • minimum 40 m² en maximum 150 :m² wateroppervlak
 • permanent water bevatten
 • geen water onttrekken tenzij voor het vee rond de poel
 • het water niet gebruiken voor het spoelen van sproeitanks
 • geen te steile oevers voorzien doch wel een geleidelijke overgang van land naar water
 • oever- en watervegetatie stimuleren
 • het water en de oevers niet bewerken, bemesten en besproeien met biociden.
 • het gebruik van folies of bitumen of andere kunststoffen als ondergrond voor de poel is verboden. Oude omwallingen rond hoeven worden aanzien als een poel.
 • De aanleg of het onderhoud van een vijver in een siertuin komt niet in aanmerking voor de subsidie.
 • aanleg: maximum 1 poel / aanvrager/jaar
 • onderhoud: maximum 1 onderhoudssubsidie /aanvrager/7 jaar.

Voorwaarden
 • De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Wielsbeke.
 • Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning en groenschermen die opgelegd worden in het kader van een bouw- of milieuvergunning, komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant.
 • Om voor betoelaging bij onderhoud in aanmerking te komen, moeten de landschapselelementen aan de volgende criteria voldoen:
  • het onderhouden ervan door kappen volgens de beheersvisie en conform de code van goed natuurpraktijk, snoeien en afzetten van hakhout volgens de beheersvisie en conform de code van goed natuurpraktijk, moet gebeuren in de periode van 1 november tot 1 maart met een omlooptijd van drie tot twintig jaar;
  • indien snoeihout verwijderd wordt, dient dat te gebeuren vóór 15 maart;
  • er mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in het landschapselement;
  • er mogen geen meststoffen of slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties toegediend worden in het landschapselement;
  • er mag niet gebrand worden in het landschapselement of binnen een afstand van tenminste 20 m.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Wielsbeke:
Wielsbeke
Wielsbeke
Wielsbeke
Wielsbeke premie premies