Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Willebroek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Willebroek

A.Van Landeghemstraat 99
2830 Willebroek
tel03/866 90 53

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie verlenen voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het nemen van acties ter bevordering van de biodiversiteit door particulieren en landbouwers uit het landelijk gebied.
 
Voorwaarden
 • De premie voor onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, enkel voor streekeigen bomen en struiken.
 • De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken.
 • De aanleg en onderhoud van de aangevraagde werken dienen te worden uitgevoerd volgens de 'Code van goede natuurpraktijk'.
 • Het reglement is van toepassing op percelen gelegen op:
  • het grondgebied van de gemeente Willebroek;
  • gelegen in het agrarisch gebied;
  • de landelijke gebieden (bosgebied, natuurgebied, alsook in de recreatiegebieden);
  • volgens het gewestplan of BPA/RUP ; met uitsluiting van erven, d.w.z. percelen waarop woningen en/of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn;

Bedrag van de premie

 • Aanplanten van inheemse knotbomen: € 2,50 per boom (min. 10 stuks)
 • Aanplanten van inheemse loofbomen op rij: € 3,50 per boom (min. 10 stuks)
 • Voor het knotten van een knotboom (wilg, populier, es): 6 euro per boom, minimaal 5 knotbomen per aanvraag; de premie is om de 6 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegestaan wanneer de boom in winterrust is.
 • Binnen de artikelen "aanplant" en "onderhoud" wordt een maximum van € 250 toegestaan.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Willebroek:
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek premie premies