Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Wortegem-Petegem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Wortegem-Petegem

Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
tel056/68 81 14

Subsidie voor kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem zal – binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene kredieten – een toelage uitkeren voor de aanplant en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen

Bedrag van de premie
De uit te keren subsidie, voor aanleg en onderhoud samen, bedraagt per aanvrager en per jaar maximum € 370. Het uit te keren subsidiebedrag voor de aanplant kan nooit meer bedragen dan de helft van het aankoopbedrag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Wortegem-Petegem:
Wortegem-Petegem
Wortegem-Petegem
Wortegem-Petegem premie premies