Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zandhoven: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zandhoven

Liersebaan 12
2240 Zandhoven
tel03/484 30 20

Subsidie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen. De betoelaagbare projecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente Zandhoven. Onder landelijke ruimte wordt verstaan de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied, of als bosgebied waarvan het feitelijk gebruik agrarisch is.
 
Voorwaarden
  • Haag, heg of houtkant: de aanplanting dient een lengte te hebben van minimaal 50 m. De plantafstanden zijn: 0,3 tot 0,5 m in hagen, 1m in heggen en houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
  • Voor een bomenrij:
    • Aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10cm. De aanplanting betreft minimaal 10 bomen. De plantafstand in rij bedraagt 7 tot 10 m voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 m voor knotbomen.
    • Aanplant van niet bewortelde poten: deze komen niet in aanmerking voor subsidie. Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen.
  • Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage voor aanplant.
 
Subsidiebedrag
Voor aanplant wordt voor aankoop van het plantgoed een toelage toegekend van 50% van de aankoopsom tot een max. van 125 €/aanvrager/jaar. De aanvraag is in te dienen vóór de uitvoering van het werk.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zandhoven:
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven premie premies