Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zelzate: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zelzate

Grote Markt 1
9060 Zelzate
tel09/342 20 20

Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden

 • De kleine landschapselementen die voor een aanleg- of onderhoudssubsidie in aanmerking komen moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Zelzate.
 • Per adres kan een nieuwe subsidie pas na een termijn van 5 jaar opnieuw worden toegekend. De combinatie van subsidies voor verschillende kleine landschapselementen is toegestaan.
 • De geldende stedenbouwkundige voorschriften dienen, indien van toepassing, steeds te worden nageleefd.
 • De subsidie wordt toegekend na indienen van het "aanvraagformulier gemeentelijke subsidie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen" en na het indienen van de vereiste bijkomende documenten.
 • Het subsidiëren van kleine landschapselementen is enkel van kracht in landelijke gebieden.
 • Een subsidie wordt toegekend voor de aanplant en het onderhoud van knotbomenrijen, houtkanten, hoogstambomen en solitaire knotbomen en de aanleg en het onderhoud van veedrinkpoelen. Het toekennen van de subsidies verloopt in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag.

Bedrag van de subsidie

 • Aanplant knotbomenrij: 4 euro per boom
 • Onderhoud knotbomenrij: 10 euro per boom
 • Aanplant houtkant: 0,25 euro per plant
 • Onderhoud houtkant: 2 euro per meter houtkant
 • Aanplant hoogstambomen en solitaire knotbomen: 8 euro per boom met een maximum van 10 bomen per aanvraag
 • Aanleg veedrinkpoelen: 5 euro per m²
 • Onderhoud veedrinkpoelen: 2,5 euro per m²

Er kan maximaal één maal per 5 jaar 300 euro worden toegekend per subsidiedossier, onafgezien het gegeven voor hoeveel verschillende kleine landschapselementen er een aanvraag wordt ingediend.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zelzate:
Zelzate
Zelzate premie premies