Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zemst: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zemst

De Griet 1
1980 Zemst
tel015/61 88 90

Premie voor beveiliging en inbraakpreventie

Binnen de perken van het bedrag dat daartoe is voorzien op de jaarlijkse begroting verleent de Politiezone Kastze een eenmalige premie aan personen die technopreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun particuliere woning, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zemst.

Voorwaarden

 • De premie wordt toegekend voor de beveiliging van particuliere woningen.
 • De premie wordt aangevraagd voor de woning: door de bewoner van het huis die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van het huis die elders in deze of een andere gemeente zijn domicilie heeft.
 • Er kan maximaal één maal per woning en maximaal éénmaal per gemeenschappelijk huishouden een premie worden toegekend. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de eerste ingediende aanvraag in overweging worden genomen.
 • Enkel die woningen komen in aanmerking voor de premie waarbij alle maatregelen werden uitgevoerd die tijdens het verplicht voorafgaand advies van de daartoe bevoegde functionaris werden aangeraden.
 • Enkel die maatregelen komen in aanmerking voor de premie die tijdens het verplicht voorafgaand advies werden aanbevolen door een daartoe bevoegde functionaris.
 • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico van inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle gevelopeningen moeten worden beveiligd, zoals daar onder meer zijn: deuren, ramen, keldervensters, dakkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten, die direct toegang verschaffen tot de woning.
 • De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning.
 • Voor de premie komen in aanmerking:
  • De installatie van veiligheids- of schrikverlichting, zoals dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde functionaris werd aanbevolen;
  • De beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot de woning, zoals dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde functionaris werd aanbevolen;
  • De beveiliging van alle andere gevelopeningen die direct toegang verschaffen tot de woning, zoals dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde functionaris werd aanbevolen.
 • Maatregelen ter beveiliging van garagepoorten en buitendeuren en ramen die toegang verschaffen tot de garage, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning.
 • Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, aangebouwd aan de woning, (zoals daar zijn: tuinhuisjes, berghokken, knutselateliers, ...) worden enkel mee in aanmerking genomen voor het bekomen van een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning.
 • Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, los van de woning, worden niet mee in aanmerking genomen voor de premie.
 • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

Bedrag van de premie
De premie bedraagt 25% van de netto aankoop- en/of installatiekosten uitgevoerd vanaf 1 januari 2003 en dit met een maximumbedrag van 250€.

Voor personen die tijdens de afgelopen twee jaar minstens één keer het slachtoffer zijn geweest van een inbraak of een poging tot inbraak, waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt, wordt voormeld maximumbedrag opgetrokken tot 300 Euro.

Als één persoon met domicilie in de woning op het moment van de aanvraag de leeftijd van 60 jaar heeft overschreden, wordt voor de inwonenden het maximumbedrag opgetrokken tot 350 Euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zemst:
Zemst
Zemst
Zemst
Zemst
Zemst
Zemst premie premies