Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zonhoven: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zonhoven

Kerkplein 1
3520 Zonhoven
tel011/81 04 11

Premie voor kleine landschapselementen

Premie voor aanplant

 • Haag, haagkant, houtkanten en houtwallen: 0.25 euro per plant
  • minimum lengte 10 meter
  • haag enkel bestaand uit meidoorn, een andere soort of een mengeling van soorten: 4 planten per meter
  • een houtkant of houtwal moet een minimum breedte hebben van 1.5 meter met 1.5 meter te planten in driehoeksverband
  • minimumformaat van het plantgoed: 60-80 cm
 • Bomenrijen: 8 euro/boom of 0.5 euro/stek
  • minimum lengte 50 meter
  • minstens 5 bomen
  • bomen te voorzien van steunpaal en boomband, te verwijderen in het vierde jaar
  • plantafstand tussen de bomen tussen 7 en 10 meter voor hoogstammige bomen en voor knotbomen 5 tot 7 meter
  • minimumformaat van het plantgoed: 60-80 cm
 • Hoogstammige fruitboomgaarden/fruitbomenrijen: 8 euro per boom (inclusief 5 jaar vormsnoei)
  • bomen te voorzien van steunpaal en boomband, te verwijderen in het vierde jaar
  • minstens 10 bomen
  • plantgoed heeft stamomtrek van 8 tot 10 cm
  • plantafstand tussen de bomen tussen 10 en 15 meter
 • Aanleg poel: 200 euro/poel
  • de poel mag enkel gegraven worden in de maanden augustus of september, volgend op het tijdstip van de aanvraag en na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. De bezonde oever moet zachthellend uitgegraven worden (max. 45°)
  • grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlakte
  • diepte: tussen 0.5 en 1.5 m (diepste gedeelte vorstvrij in de winter)
  • bij beweiding moet de oever van de poel beschermd worden tegen vertrappeling van het vee door op minstens 1 meter van de poel over een lengte van minstens 3/4 van de poelomtrek een afsluiting te plaatsen.
  • de poel moet van nature water kunnen houden. Er moet een goede waterkwaliteit verzekerd worden.
  • exoten moeten verwijderd worden. Het is niet toegelaten vis, eenden, waterplanten en andere organismen in te brengen in de poel.
  • een strook van 2 meter rondom de poel mag niet bemest of besproeid worden met biociden.
  • in de poel mag geen huishoudelijk afvalwater, noch elk ander afvalwater terecht komen. 

De premie is eenmalig aan te vragen bij aanplant en is beperkt tot maximum 50% van de bewezen kosten/aanplant, max. 200 euro per aanvrager/dienstjaar.

Premie voor onderhoud

 • Onderhoud haag of heg komt niet in aanmerking
 • Onderhoud houtkant/houtwal (valt onder normale onderhoudswerken): 0.14 euro/m²
  • de houtkant/houtwal wordt onderhouden tussen 1 november en 1 maart en heeft een minimum lengte van 25 meter.
  • gaten van meer dan 5 meter moeten tijdig opgevuld worden met soorten waaruit de houtkant is opgebouwd.
  • de aanplant of het vorige onderhoud moet minstens 5 jaar geleden gebeurd zijn.
  • Houtkanten van ten minste 50 meter lang, minstens 3 meter breedte, zet men per kapbeurt voor ten hoogste 1/4 van de lengte af of men spreidt de kapbeurt over 4 opeenvolgende jaren.
  • de omlooptijd voor het afzetten van de staken bedraagt 5 - 10 jaar.
 • Knotwilgen: 5 euro/boom
  • de knotboom is minstens 5 jaar oud.
  • het knotten gebeurt in de periode tussen 1 november en 1 maart. Bij een rij wordt het knotten verspreid over verschillende jaren.
  • Bij achterstallig onderhoud moet bij dikkere takken, doorsnede groter dan 15 cm een stomp van ongeveer 10 cm blijven staan om het uitlopen te bevorderen.
 • Onderhoud bomenrij of dreef met een lengte van minimum 50 meter en voor bomen met een minimum onderhoud omtrek van 100 cm: 5 euro/ boom. De premie wordt slechts om de 10 jaar uitgekeerd. Het onderhoud moet professioneel geschieden.
 • Eenmalig en achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen: 8 euro/boom
  • eenmalige aanvraag om de karakteristieke vorm van de hoogstamfruitbomen te herstellen.
  • het onderhoud moet gebeuren door een specialist, onder de juiste omstandigheden en met de juiste technieken.
   Het onderhoudscontract of de offerte moet worden toegevoegd aan de gemeentelijke premieaanvraag.
 • Onderhoud poel: max. 200 euro/poel, de premie wordt slechts om de 10 jaar uitgekeerd. 
  • het onderhoud moet gebeuren tussen eind september en begin november
  • overtollige plantengroei moet verwijderd worden.
  • ruiming van organisch materiaal op de bodem van de poel wordt periodiek en bij voorkeur gespreid over minstens 2 jaar, uitgevoerd om verlanding te voorkomen.
  • de beplanting moet gesnoeid worden zodat de helft van de poel niet beschaduwd is.

De premie is aan te vragen bij onderhoud en is beperkt tot max. 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 150 euro per aanvrager/dienstjaar. Voor een poel bedraagt dit maximum 200 euro per aanvrager/dienstjaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zonhoven:
Zonhoven
Zonhoven
Zonhoven
Zonhoven
Zonhoven
Zonhoven premie premies