Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zwijndrecht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zwijndrecht

Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht
tel03/250 49 34

Premie voor een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA)

Voorwaarden

  • Het betreft een installatie bij een woning die, volgens Zoneringsplan Zwijndrecht in een rode, individueel te zuiveren, clusterzone of in de cluster 049-3 Half Maan gelegen is;
  • Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen. Voor gemengde zuiveringsinstallaties van woningen die gelegen zijn in een rode clusterzone of in de cluster 049-3 Half Maan en die gekoppeld zijn aan bedrijfswerkzaamheden, kan een gemeentelijke premie worden toegekend tot hetzelfde maximumbedrag als voor de IBA's bij gewone woningen in een rode clusterzone;
  • De IBA moet voldoende zuiveringscapaciteit hebben voor de behandeling van het afvalwater van het aantal inwoners dat bij de subsidieaanvraag op de betrokken locatie gedomicilieerd is;
  • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
  • De installatie dient gebouwd, aangelegd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk en moet beschikken over een BENOR-certificaat;
  • Het hemelwater dien maximaal afgekoppeld te worden;
  • De aanvrager dient een controle door een ambtenaar van de gemeente te aanvaarden over de uitvoering van de installatie.

Bedrag van de premie

De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt max. € 5.677,00/installatie/woning. De premie mag de bewezen aankoop-en aanlegkosten van de IBA niet overschrijden. De bewezen aankoop- en aanlegkosten gelden inclusief BTW maar exclusief de kosten voor de scheiding van hemelwater en afvalwater en exclusief de kosten voor de (her)aanleg van verhardingen en beplantingen. De kosten voor de scheiding van hemelwater en afvalwater worden apart vermeld op de factuur. Indien de kosten voor de scheiding van hemelwater en afvalwater niet apart vermeld zijn op de factuur, dan worden ze ambtshalve geraamd op 20% van de totale aankoop en aanlegkosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zwijndrecht:
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht premie premies