Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Zwijndrecht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Zwijndrecht

Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht
tel03/250 49 34

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

  • De subsidies voor een extensief groendak en een grasdak worden verleend bij nieuwbouw, herbouw en/of bij bestaande woningen.
  • De subsidie voor een intensief groendak wordt enkel verleend bij nieuwbouw, herbouw en/of bij vergunde verbouwingen van bestaande woningen voor zover het groendak expliciet is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning en beantwoordt aan de opgelegde voorwaarden van deze vergunning.
  • De subsidie voor een intensief groendak wordt enkel verleend indien het groendak beantwoordt aan de milieu- en natuurdoelstellingen (o.a. voorkeur voor inheemse soorten, natuurlijk ogende en duurzame aanplantingen, milieuvriendelijk onderhoud ...)
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privé-gebruik. De btw mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor btw-plichtigen).
  • Per aanvraagdossier moet een groendak van minimum 6 m² worden aangelegd.
  • De eigenaar van het gebouw of constructie waarop het groendak wordt aangelegd, beschikt over een rechtsgeldige bouwvergunning overeenkomstig artikel 99 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd, en uitvoeringsbesluiten.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de toelage wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar zijn akkoord via medeondertekening van de aanvraag.
  • Het groendak dient in overeenstemming te zijn met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
  • Bij platte daken moet het groendak naast de wortelvaste of wortelkerende laag, de substraatlaag en de vegetatielaag ook een filterdoek en een drainagelaag bevatten.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Het groendak dient minimum 10 jaar te bestaan en in goede staat te worden gehouden.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 31,00 EUR per m² gerealiseerde groenoppervlakte, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden. De premie mag de bewezen kosten niet overschrijden. De premie wordt slechts één maal per woning of bijgebouw bij een woning toegekend.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Zwijndrecht:
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht premie premies