Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Buitenmuurisolatie

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie buitenmuurisolatie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de Rd-waarde, de lambdawaarde, het aantal opgevulde m2 , de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www. butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
 • De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
 • Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
 • De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren.
 • Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur

 • De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
 • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 3,0 m²K/W te komen.
 • De premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur

 • De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/ mK).
 • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
 • De premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.
 • Werkzaamheden die werden uitgevoerd vóór 1 januari 2017, moeten worden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden.
 • Werkzaamheden die worden uitgevoerd na 31 december 2016 moeten ofwel worden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden, ofwel moet het plaatsen van de isolatiematerialen worden uitgevoerd door een aannemer waarvan op het ogenblik van de uitvoering minstens de zaakvoerder of een werknemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant als vermeld in artikel 8.5.1, §1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

 

Premiebedrag

 • Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur: uitvoering door een aannemer: 6 euro/m²
 • Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur: verhoogde premie voor beschermde klanten: 9 euro/m²
 • Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur: uitvoering door een aannemer: 15 euro/m²
 • Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur: verhoogde premie voor beschermde klanten: 22,5 euro/m²
 • Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur: uitvoering door een aannemer:15 euro/m²
 • Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur:verhoogde premie voor beschermde klanten:22,5 euro/m²

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies