Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Premie voor een condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers)

Voorwaarden

  • Enkel beschermde afnemers komen in aanmerking. Dit zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag.
  • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
  • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006.
  • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, pro-forma factuur of kasticket) voor het leveren en plaatsen van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie met vermelding van de datum van levering en plaatsing, het merk, het type, het vermogen en de plaatsingskosten.
  • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.
  • De ketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een B productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties.
  • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van de geplaatste condensatieketel, waarop het kenplaatje van de ketel zichtbaar is.

 

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 1800 euro per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. Het premiebedrag wordt begrensd tot 40% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies