Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Premie voor een warmtepomp

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie voor de warmtepomp toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • Per woning of per wooneenheid kan slechts één keer een premie voor een warmtepomp worden toegekend.
 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2014 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2014.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van de warmtepomp met vermelding van het merk, het type, het compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen, het Europees productlabel, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van de geplaatste installatie.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer. Dit attest bevat minstens de gegevens zoals opgegeven in het attest bijgevoegd aan dit aanvraagformulier.
 • De warmtepomp beschikt over een Europees productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft; of de Gedelegeerde verordening (EU) van de commissie nr 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van de airconditioners.
 • De warmteafgifte moet gebeuren via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55°C.
 • Voor werkzaamheden die werden uitgevoerd na 30 juni 2017 moet bij de aanvraag het certificeringsnummer van het certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, §1, 6° of 7° van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden toegevoegd.
 • Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan de premie per wooneenheid, begrensd tot 40% van de factuurbedragen die betrekking hebben op het REG-luik, inclusief BTW.

Bedrag van de premie

De premie wordt als volgt berekend:

 • Geothermische warmtepomp: 4000 euro
 • Lucht-water warmtepomp: 1500 euro
 • Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
 • Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro

Het bedrag wordt begrensd tot 40% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Voor beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag . De premie per woning of wooneenheid wordt als volgt berekend:

 • Geothermische warmtepomp: 4800 euro
 • Lucht-water warmtepomp: 1800 euro
 • Hybride lucht-water warmtepomp: 960 euro
 • Lucht-lucht warmtepomp: 360 euro

Het bedrag wordt begrensd tot 48% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Vervanging bestaande weerstandsverwarming

Als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming in een woning, wooneenheid of woongebouw (aangesloten vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet) met toepassing van het uitsluitend nachttarief of als de warmtepomp werd geplaatst in een woning, wooneenheid of woongebouw, gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is op het ogenblik van de uitvoering van de werken, dan wordt de premie per woning of wooneenheid voor een beschermde afnemer als volgt berekend:

 • Geothermische warmtepomp: 9600 euro
 • Lucht-water warmtepomp: 3600 euro
 • Hybride lucht-water warmtepomp: 1920 euro
 • Lucht-lucht warmtepomp: 720 euro

In dit geval wordt het bedrag vervolgens begrensd tot 48% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies