Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Premie voor een zonneboiler

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie voor de zonneboiler toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • De premie is geldig bij woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2014, of met een bouwaanvraag die dateert van vóór 1/1/2014.
 • De premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing, het merk, het type, het aantal m² apertuuroppervlakte, de inhoud van het opslagvat en de prijs van de zonneboiler en collectoren.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van de geïnstalleerde thermische zonnecollectoren waarbij ook het gebouw waarop de collectoren werden geplaatst duidelijk in beeld wordt gebracht.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De inhoud van de boiler moet minstens 40 liter per m2 apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per m2 apertuuroppervlakte bedragen ingeval van buiscollectoren.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • Vervanging of uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking. Per woning of per wooneenheid kan slechts één keer een premie voor een thermisch zonnecollectorsysteem worden toegekend.
 • De collector heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.
 • Fabrieksmatig geproduceerde systemen zijn gemarkeerd conform EN 12976-1.
 • Enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water, wordt naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard.
 • Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd na 30 juni 2017 moet bij de aanvraag het certificeringsnummer van het certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, §1, 2° of 3° van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden toegevoegd.

 

Bedrag van de premie

 • De premie bedraagt 550 euro/m² per nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. Deze moeten voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, eventueel in combinatie met woningverwarming. De premie bedraagt maximum 2750 euro per geplaatste installatie. Het premiebedrag wordt begrensd tot 40% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
 • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan 2 750 euro per wooneenheid begrensd tot 40% van de factuurbedragen van het REG-luik, inclusief btw
 • Eandis berekent de premie aan de hand van de apertuuroppervlakte van de zonnecollectoren. De apertuuroppervakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd tot 660 euro per m2 . De premie bedraagt maximum 48% van de factuur incl. btw met een maximum van 3 300 euro per geplaatste installatie. De beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies