Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Premie voor energieprestatiepeil

Voorwaarden

 • De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na datum van afgifte energieprestatiecertificaat en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • De premie is enkel geldig indien vergezeld van een ondertekend energieprestatiecertificaat en de ondertekende EPB-aangifte (aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw).
 • De premie is enkel geldig voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwwooneenheden.
 • Indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen, dan beschouwen we dit als een nieuwbouw (volledige herbouw en ontmanteling).
 • Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Nieuwbouwwoningen of wooneenheden waarvoor één of meerdere premies werden toegekend voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering) met uitzondering van premies voor warmtepompen en zonneboilers die aan de voorwaarden van 2014, 2015 en 2016 voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De premie komt toe aan de EPB-aangifteplichtige. Deze kan de premie evenwel overdragen aan de aanvrager van de premie die geen EPB-aangifteplichtige is.
 • Woningen aangesloten voor 1/1/14 dienen steeds een aparte aanvraag zonneboiler in te dienen.

Voorwaarden zonneboiler

 • De premie is geldig voor zonneboilers met een eindfactuur van vóór 2014, waarbij wel een energieprestatiecertificaat van 2016 werd opgeleverd met een aanvraag stedenbouwkundige vergunning van vóór 1/1/2012.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premieaanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van alle facturen met vermelding van datum van levering en plaatsing, het merk, het type, het aantal m² apertuuroppervlakte, de inhoud van het opslagvat en de prijs van zonneboiler en collectoren.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van de geïnstalleerde thermische zonnecollectoren waarbij ook het gebouw waarop de collectoren werden geplaatst, duidelijk in beeld wordt gebracht.
 • De inhoud van de boiler moet minstens 40 liter per m2 apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaat collectoren en minstens 55 liter per m2 apertuuroppervlakte bedragen ingeval van buiscollectoren. De apertuuroppervlakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. Vervanging of uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking.
 • Indien de collector deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, dan moet deze een systeemtest volgens EN12976 of EN/TS 12977 hebben ondergaan. Indien de collector geen deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, moet deze een Solar Keymark bezitten.
 • Enkel nieuw aangekochte materialen komen in aanmerking.

Bedrag van de premie

Bouwaanvraag vóór 01/01/2010:

 • ≤ E80: Voor woningen: 400 euro + 30 euro x (E80 - E-peil van de woning) 
 • ≤ E80: Voor appartementen: 200 euro + 10 euro x (E80 - E-peil van de wooneenheid)
 • ≤ E60: Voor woningen: 1000 euro+ 40 euro x (E60 - E-peil van de woning)
 •  ≤ E60: Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil van de wooneenheid)
 • ≤ E40: Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning)
 • ≤ E40: Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011:

 • ≤ E60: Voor woningen: 1000 euro+ 40 euro x (E60 - E-peil van de woning)
 • ≤ E60: Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil van de wooneenheid)
 • ≤ E40: Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning)
 • ≤ E40: Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013:

 • E-peil E50 t.e.m. E41: Voor woningen: 1400 euro+ 40 euro x (E50 - E-peil van de woning)
 • E-peil E50 t.e.m. E41: Voor appartementen: 600 euro + 20 euro x (E50 - E-peil van de wooneenheid)
 • E-peil ≤ E40: Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning)
 • E-peil ≤ E40: Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x
  (E40 - E-peil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014:

 • E-peil ≤ E40: Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning)
 • E-peil ≤ E40: Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015:

 • E-peil ≤ E30: voor woningen: 1800 euro+ 50 euro x (E30 - E-peil van de woning)
 • E-peil ≤ E30: voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E30 - E-peil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2016 tot 30/06/2016:

 • E-peil ≤ E20: voor woningen: 1800 euro + 50 euro (E20 - E-peil van de woning)
 • E-peil ≤ E20: voor appartementen: 800 euro + 30 euro (E20 - E-peil van de woning)

- Bouwaanvragen vanaf 1/1/2017 komen niet meer in aanmerking voor de energiepremies.

- Als de nieuwe woning of het woongebouw het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van één of meerdere bestaande woningen of wooneenheden, worden de premies verdubbeld.

- Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag.

- Als een zonneboiler werd geplaatst wordt het premiebedrag verhoogd met 300 euro, zowel voor een woning als voor een wooneenheid. Dat is enkel van toepassing voor woningen of wooneenheden met een aanvraag stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31/12/2011 en een eindfactuur voor de zonneboiler van voor 1/1/2014.

- In geval van een collectieve zonneboiler voor meerdere wooneenheden, kan iedereen die is aangesloten op de collectieve zonneboiler afzonderlijk genieten van de extra premie van 300 euro als aan de eis voor de E-peilpremie is voldaan.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies