Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Combipremie

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie voor dak- of zoldervloerisolatie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.
 • Als je meerdere facturen hebt, voeg je deze samen in één aanvraagformulier. De eindfactuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen van maximaal één jaar oud, komen in aanmerking.
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.
 • De premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.
 • Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. Indien nodig kan Eandis contact opnemen met de firma/aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt.
 • Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht om premies te weigeren of uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
 • De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen of resultaten.
 • De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op jouw bankrekening.

Actie voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering (en plaatsing), het merk, de soort, de dikte, het type, Rd-waarde en het aantal m², de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing).
 • De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermd volume.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
 • De Rd-waarde of warmteweerstand van het nieuw geplaatste materiaal moet minimaal 4,5 m²K/W bedragen. Het materiaal mag in meerdere lagen worden geplaatst.
 • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde van 4,5 m²K/W te komen.
 • De Rd-waarde of warmteweerstand wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet er ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.

Premiebedrag

Rd-waarde ≥ 4,5 m²K/W Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf
Gewone premie 6 euro per m² 3 euro per m²
Verhoogde premie voor beschermde afnemers 10,5 euro per m² 5,25 euro per m²
 • Beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzichtstabel onderaan op pagina 3).
 • Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
 • De berekening van de premie gebeurt op basis van de dak- of zoldervloeroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies