Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Ventilatiesysteem

Voorwaarden

 • De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De eindfactuur mag niet ouder zijn dan 5 jaar, te tellen vanaf de datum van de oudste factuur van de investering die als oudste investering meetelt in de BENO-pass.
 • Het aanmeldingsformulier is geldig bij woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006, of met een bouwaanvraag die dateert van vóór 1/1/2006.
 • Het aanmeldingsformulier is enkel geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing, het merk, het type, voor wat ventilatiesystemen betreft die warmte halen uit de afvoerlucht en die warmte hergebruiken om de toevoerlucht op te warmen: het vermogen van de recuperatie-eenheid en het thermisch rendement van de warmtewisselaar, voor wat ventilatiesystemen met vraagsturing betreft: de reductiefactor voor ventilatie voor verwarmingsberekeningen de kostprijs van het ventilatiesysteem en de plaatsing.
 • Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen, evenals vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking.
 • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
 • Het ventilatiesysteem moet voldoen aan de eisen van bijlage IX bij het Energiebesluit en de werkelijke debieten worden gestaafd door middel van een debietsmeting.
 • Enkel voor wat betreft ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht en die warmte hergebruiken om de toevoerlucht op te warmen: het thermisch rendement van de warmtewisselaar moet minimum 75% zijn overeenkomstig bijlage G bij bijlage V bij het Energiebesluit.
 • Enkel voor wat ventilatiesystemen met vraagsturing betreft: de reductiefactor voor ventilatie voor de verwarmingsberekeningen moet kleiner zijn dan 0,9.
 • Het aanmeldingsformulier is enkel geldig indien vergezeld van een gedateerde foto van het geïnstalleerde ventilatiesysteem.
 • Het aanmeldingsformulier is enkel geldig indien vergezeld van een meetrapport van de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. Dit aanmeldingsformulier is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.

Premiebedrag

Er bestaat geen premie voor het louter investeren in een ventilatiesysteem. In het kader van de BENO-pass, kan een investering in een ventilatiesysteem wel meetellen als 1 van de 7 investeringen en bijgevolg leiden tot de uitbetaling van een totaalrenovatiebonus. Meer informatie vind je op het informatieformulier BENO-pass.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies