Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Combipremie

Voorwaarden

A. Actievoorwaarden voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is het na-isoleren van een bestaande spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal. Buitenmuurisolatie is het na-isoleren van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde. Deze muur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (nieuwe façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...).

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proformafactuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m², de RD-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.
 • Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71.1.
 • De spouwmuur- of de buitenmuurisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel na-isolatie van een bestaande spouwmuur en na-isolatie van een bestaande buitenmuur worden aanvaard.

Eisen voor spouwmuurisolatie

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter.
 • De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het nieuwe isolatiemateriaal.
 • Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
 • De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.

Eisen voor buitenmuurisolatie

 • De RD-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen.
 • De RD-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
 • De RD-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum-eis van 2,0 m²K/W te komen

B. Actievoorwaarden voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (Ug -waarde van max 1,1W/m²K) of enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Ug -waarde van max 0,8W/m²K)

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • De premie wordt berekend op het aantal m² glasoppervlakte (dagmaat) van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van de bestaande beglazing. Indien nodig kan Infrax de glasbon opvragen om de glasoppervlakte te verifiëren. De oppervlakte van de raamprofielen wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m², de Ug -waarde en de datum van de uitvoering.
 • Er dienen tevens foto’s toegevoegd te worden van de uitgevoerde werken: 1 foto per buitengevel waar glas/ramen werden vervangen van tijdens of na de werken. Aanvullend kunnen er ook foto’s toegevoegd worden van voor de werken.
 • Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van:
  • hoogrendementsglas (Ug -waarde van max. 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas
  • hoogrendementsglas (Ug -waarde van max. 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.
 • De Ug -waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens NBN B62-002.
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen.
 • Vervanging van beglazing in veranda’s (dit is een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig afgesloten kan worden van de rest van de woning) komt niet in aanmerking.
 • Alleen vervanging van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.

C. Actievoorwaarden voor de combinatiepremie muurisolatie en raamvervanging

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • Bij aanvraag van de combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging vervallen de individuele premies voor muurisolatie en glas/raamvervanging, of worden deze in mindering gebracht bij de berekening van de gecombineerde premie.
 • Er komt max. 35 m² glasoppervlakte per woning of wooneenheid in aanmerking voor de verhoogde combinatiepremie.
 • De eindfacturen voor investeringen in muurisolatie en investeringen in raamvervanging liggen niet meer dan 12 maanden uit elkaar.
 • De na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren gebeurt conform de actievoorwaarden onder A.
 • De vervanging van glas gebeurt conform de actievoorwaarden onder B. Aanvullend hierop dient voor de combinatiepremie niet alleen het glas vervangen te worden, maar dient het volledige raam vervangen te worden. De warmtedoorgangscoëfficiënt van het geheel van beglazing en raamprofiel (Uw-waarde) mag maximaal 1,7W/m²K bedragen. Op de factuur van de ramen dient bovendien de Uw-waarde van ieder individueel raam vermeld te worden.
 • De gecombineerde premie geldt enkel indien alle enkele of gewoon dubbele beglazing met een Ug -waarde van 2,9 W/m²K of slechter in de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen wordt vervangen.
 • Om in aanmerking te komen voor de combipremie mogen alle werken voor de plaatsing van muurisolatie en de vervanging van de beglazing inclusief raamwerk pas aangevat worden vanaf 1 januari 2014.

Premiebedrag

Premiebedrag voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

Uitvoering door aannemer:

 • Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw - 6 euro per m²
 • Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur - 15 euro per m²

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw. De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Premiebedrag voor de vervanging van enkel of dubbel glas

 • Vervanging van enkel glas door glas met Ug -waarde van max 1,1 W/m²K: 12 euro per m²
 • Vervanging van dubbel glas door glas met Ug -waarde van max 1,1 W/m²K: niet van toepassing
 • Vervanging van enkel glas door glas met Ug -waarde van max 0,8 W/m²K: 15 euro per m²
 • Vervanging van dubbel glas door glas met Ug -waarde van max 0,8 W/m²K: 15 euro per m²

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Premiebedrag voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervanging

Muurisolatie

Het premiebedrag voor muurisolatie wijzigt niet.

Uitvoering door aannemer:

 • spouwmuurisolatie in een bestaande spouw: 6 euro per m²
 • muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur: 15 euro per m²

En tegelijkertijd raamvervanging

 • Vervanging van bestaande ramen met enkel glas door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7W/m²K en Ug -waarde van max 1,1 W/m²K: 48 euro per m², max 1680 euro (of 35 m²)
 • Vervanging van bestaande ramen met dubbel glas door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7W/m²K en Ug -waarde van max 1,1 W/m²K: niet van toepassing
 • Vervanging van bestaande ramen met enkel glas door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7W/m²K en Ug -waarde van max 0,8 W/m²K: 60 euro per m², max 2100 euro (of 35 m²)
 • Vervanging van bestaande ramen met dubbel glas door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7W/m²K en Ug -waarde van max 0,8 W/m²K: 60 euro per m², max 2100 euro (of 35 m²)

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw. De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies