Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie energieprestatiepeil

Voorwaarden

 • De premie is enkel geldig indien vergezeld van een ondertekend energieprestatie-certificaat en de ondertekende EPB-aangifte (aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw) waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E80, E60, E50, E40, E30 of E20, afhankelijk van de datum van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.
 • Nieuwbouwwoningen of wooneenheden waarvoor één of meer premies werden toegekend voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering), met uitzondering van premies voor warmtepompen en zonneboilers die aan de voorwaarden van 2014, 2015 of 2016 voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De premie is enkel geldig voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwwooneenheden.
 • Volledige herbouw en ontmanteling volgens de EPB-regelgeving (met E-peileisen) beschouwen we als een nieuwbouw.
 • Gedeeltelijke herbouw, uitbreidingen en ingrijpende energetische renovaties komen niet in aanmerking voor de premie.
 • De premie komt toe aan de EPB-aangifteplichtige (vermeld op de EPB-aangifte “Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw”, pag. 2). De EPB-aangifteplichtige kan de premie eventueel overdragen aan de aanvrager van de premie die geen EPB-aangifteplichtige is

Bijkomende voorwaarden E-peil met zonneboiler

 • Er is een extra premie van 300 € voor het plaatsen van een zonneboiler voor bouwaanvragen ingediend vóór 01/01/2012 EN voor eindfacturen gedateerd vóór 01/01/2014, voor het plaatsen van de zonneboiler.
 • In geval van een collectieve zonneboiler voor meerdere wooneenheden kan iedereen afzonderlijk die is aangesloten op de collectieve zonneboiler genieten van de extra premie van 300 euro.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen met eindfactuur vóór 01/01/2014 (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van merk, type, aantal m² apertuuroppervlakte, aantal liter opslagvat en de datum waarop de zonneboiler geplaatst werd.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die geheel of gedeeltelijk voor zwembadverwarming worden gebruikt. Bij vaststelling van zwembadverwarming wordt de premie volledig geweigerd (of desgevallend teruggevorderd).
 • Indien de collector deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, dan moet deze een systeemtest volgens EN12976 of EN/TS 12977 hebben ondergaan. Indien de collector geen deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, moet deze een geldig Solar Keymark bezitten.
 • De apertuuroppervlakte werd berekend volgens NEN-EN 12975.
 • De inhoud van het boilervat moet minstens 40 liter per m² apertuur-oppervlakte bedragen in geval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte in geval van buiscollectoren.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
 • Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
 • De producten hebben een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd, een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf en een gedateerde foto van de geïnstalleerde zonnecollectoren waarbij ook het gebouw waarop de collectoren geplaatst werden duidelijk in beeld wordt gebracht.

Bedrag van de premie


1. voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor 01/01/2015:

 1. Woning
  - E80 tot E61: 400 euro + 30 euro x (E80 - E-peil van de woning)
  - E60 tot E41: 1000 euro + 40 euro x (E60 - E-peil van de woning)
  - E40 tot E0 of lager: 1800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning)
 2. Wooneenheden (appartement)
  - E80 tot E61: 200 euro + 10 euro x (E80 - E-peil van de wooneenheid)
  - E60 tot E41: 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil van de wooneenheid)
  - E40 tot E0 of lager: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid)

2. voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2015 t.e.m. 31/12/2015:

 1. Woning
  E30 tot E0 of lager: 1800 euro + 50 euro x (E30 - E-peil van de woning)
 2. Wooneenheden (appartement)
  E30 tot E0 of lager: 800 euro + 30 euro x (E30 - E-peil van de wooneenheid)

3. voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2016:

 1. Woning
  E20 tot E0 of lager: 1800 euro + 50 euro x (E20 - E-peil van de woning)
 2. Wooneenheden (appartement)
  E20 tot E0 of lager: 800 euro + 30 euro x (E20 - E-peil van de woning)

Als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van één of meerdere bestaande woningen of wooneenheden, worden de E-peilpremies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies