Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor een condensatieketel (enkel voor beschermde klanten)

Voorwaarden

  • De premie is enkel geldig bij een bestaande woning of wooneenheid aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
  • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte of kasticket) voor het leveren en plaatsen van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie met vermelding van merk, type, vermogen, kostprijs van de ketel en de plaatsing, en de datum waarop de installatie werd geplaatst.
  • De condensatieketel op gas moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997. De installatie is in overeenstemming met de norm NBN B61-002.
  • De condensatieketel op stookolie moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe oliegestookte condenserende centraleverwarmingsketels (type I of II) zoals opgenomen in NBN EN 15034. De schoorsteen moet in overeenstemming zijn met het nieuwe systeem van de verwarming.
  • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 800 euro per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. Enkel beschermde afnemers komen in aanmerking.

Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies