Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor een warmtepomp

Voorwaarden

  • De premie is enkel geldig voor een woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2014 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2014, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
  • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) voor de levering en plaatsing van de warmtepomp met vermelding van het merk, het type van de warmtepomp en de datum van de plaatsing van de warmtepomp; de COP; in geval van elektrische warmtepompen: het nominaal totaal elektrische vermogen bij verwarmen; in geval van gaswarmtepompen: het geïnstalleerd gasvermogen. Dit alles gemeten volgens de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese Commissie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen.
  • Een warmtepompboiler komt niet in aanmerking voor deze premie.
  • De warmtepomp geniet minimum 2 jaar volledige garantie en reserveonderdelen, origineel of gelijkwaardig, zijn minimaal 10 jaar beschikbaar en verkrijgbaar, beide te beginnen op de datum van aankoop.
  • Aan de eindgebruiker worden de volgende documenten in het Nederlands overhandigd: plannings- en technische documentatie, een installatiehandleiding, een gebruikershandleiding en opleverings- en herstellingsdocumentatie.
  • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.

 

Bedrag van de premie

De premie wordt als volgt berekend:

  • voor wat elektrische warmtepompen betreft, 270 euro x ((0,87 x COP gemeten volgens de vermelde testcondities vermeld op pag. 2) – 2,5) x het nominaal totaal elektrisch vermogen bij verwarmen uitgedrukt in kWatt gemeten volgens dezelfde testcondities vermeld op pag. 2 en vervolgens beperkt tot 1700 euro per wooneenheid of woning.
  • voor wat de gaswarmtepompen betreft, 270 euro x ((0,87 x COP gemeten volgens de vermelde testcondities vermeld op pag. 2) – 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt gemeten volgens dezelfde testcondities vermeld op pag. 2 en vervolgens beperkt tot 1700 euro per wooneenheid of woning.

Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie worden verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming indien het betreffende gebouw voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief (= afzonderlijke meter voor het exclusief nachttarief).

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van medeeigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan 1700 euro per wooneenheid begrensd tot de factuurbedragen die betrekking hebben op het REG-Iuik, inclusief btw.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies