Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor een zonneboiler

Voorwaarden

 • De premie is enkel geldig bij woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax voor 1 januari 2014, waarvoor de eindfactuur van de zonneboiler dateert vanaf 01/01/2014. Indien de aansluiting dateert van na 01/01/2014 en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is van vóór 01/01/2014 is de premie eveneens geldig, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd. Voor zonneboilers met een eindfactuurdatum van vóór 2014, waarbij wel een energieprestatiecertificaat van 2014 werd opgeleverd (met aanvraag stedenbouwkundige vergunning van vóór 01/01/2012) wordt verwezen naar het aanvraagformulier voor E-peil premie.
 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.
 • De aanvraagformulieren dienen Infrax te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m² apertuuroppervlakte, het aantal liter opslagvat, de prijs van de zonneboiler en de datum van de plaatsing.
 • De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die geheel of gedeeltelijk voor zwembadverwarming worden gebruikt.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • De collector heeft een systeemtest (volgens EN 12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar Keymark.
 • Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.
 • Vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt eveneens niet in aanmerking.
 • Enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water, wordt naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard.
 • Fabrieksmatig geproduceerde systemen zijn gemarkeerd conform EN 12976-1.
 • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
 • Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
 • De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd, een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf en een gedateerde foto van de geïnstalleerde thermische zonnecollectoren waarbij ook het gebouw waarop de collectoren werden geplaatst duidelijk in beeld wordt gebracht.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 200 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 10 000 euro per geplaatste installatie. Het premiebedrag wordt begrensd tot 50% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, exclusief btw.

Voor de premieberekening wordt gerekend met de apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. De apertuuroppervlakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies