Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor een zonneboiler

Voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor een gebouw, andere dan woningen, wooneenheden of woongebouwen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax voor 01/01/2014 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2014, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m² apertuuroppervlakte, het aantal liter opslagvat, de prijs van de zonneboiler en de datum van de plaatsing.
 • De premie is enkel geldig met gedateerde foto’s van de geplaatste zonnecollectoren waarbij ook het gebouw waarop de collectoren werden geplaatst duidelijk in beeld wordt gebracht.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met gebouwverwarming.
 • Indien de collector deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, dan moet deze een systeemtest volgens EN12976 of EN/TS 12977 hebben ondergaan. Indien de collector geen deel uitmaakt van een fabrieksmatig geproduceerd systeem, moet deze een Solar Keymark bezitten.
 • De apertuuroppervlakte werd berekend volgens NEN-EN 12975.
 • Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.
 • Vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt eveneens niet in aanmerking.
 • Enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water, wordt een naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard.
 • Fabrieksmatig geproduceerde systemen zijn gemarkeerd conform EN 12976-1.
 • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
 • Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
 • De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatie-bedrijf.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 200 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 10 000 euro per geplaatste installatie.

Het premiebedrag wordt begrensd tot 50 % van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, exclusief btw.

Voor de premieberekening wordt gerekend met de apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. De apertuuroppervlakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies