Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor hoogrendementsbeglazing

Voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor investeerders in gebouwen, andere dan woningen, wooneenheden of woongebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Infrax.
 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.
 • De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.
 • De premie is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 1/01/2016.
 • De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Voorwaarden voor de vervanging van enkel glas of dubbel glas door hoogrendementsglas 

Actievoorwaarden voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (Umax 1,1 W/m²K) of enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Umax 0,8 W/m²K):

 • De premie is enkel geldig voor de vervanging van bestaande beglazing in gebouwen andere dan woningen, wooneenheden of woongebouwen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • De premie wordt berekend op het aantal m² glasoppervlakte (dagmaat ) van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van de bestaande beglazing. Indien nodig kan Infrax de glasbon opvragen om de glasoppervlakte te verifiëren. De oppervlakte van de raamprofielen wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m², de Ug -waarde en de datum van de plaatsing.
 • De premie is enkel geldig met gedateerde foto’s van de geplaatste beglazing waarbij ook het gebouw waarin glas werd vervangen duidelijk in beeld wordt gebracht.
 • Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing (Umax 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas of hoogrendementsbeglazing (Umax 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.
 • De U-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens NBN B62-002.
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen.
 • Vervanging van beglazing in veranda’s - dit is een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig afgesloten kan worden van de rest van het gebouw - komt niet in aanmerking.
 • Alleen vervanging van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.

 

Bedrag van de premie

Premiebedrag voor de vervanging van enkel of dubbel glas

 • vervanging van enkel glas door glas met Ug -waarde van max. 1,1 W/m²K: 12 euro per m²
 • vervanging van dubbel glas door glas met Ug -waarde van max. 1,1 W/m²K: niet van toepassing
 • vervanging van enkel glas door glas met Ug -waarde van max. 0,8 W/m²K: 15 euro per m²
 • vervanging van dubbel glas door glas met Ug -waarde van max. 0,8 W/m²K: 15 euro per m²

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies