Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax REG-afdeling: Premies

Premies van netbeheerder Infrax REG-afdeling

Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken
tel078/35 30 20

Premie voor vloerisolatie/kelderisolatie

Voorwaarden

 • De premie is enkel geldig voor een bestaand gebouw, andere dan woningen, wooneenheden of woongebouwen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
 • Alleen na-isolatie van een bestaande vloer of bestaande kelder komt in aanmerking alsook het aanbrengen van isolatie ingeval van een volledige vloervernieuwing. Het isoleren van een vloer op een verdieping komt niet in aanmerking.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van de soort, het merk, het type, de dikte, aantal m², de RD-waarde of warmteweerstand, de kostprijs van de isolatie en de plaatsing en de datum van de werken.
 • De premie is enkel geldig met gedateerde foto’s van de geplaatste vloerisolatie en een grondplan van het gebouw met aanduiding van de betrokken oppervlaktes.
 • De vloer- of kelderisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,2 m²K/W te halen.
 • De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²K/W te komen.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring).

Bedrag van de premie 

Uitvoering via aannemer:

 • Vloerisolatie op volle grond: 6 euro per m²
 • Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte: 6 euro per m²

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, exclusief btw.

De berekening van de premie gebeurt op basis van het oppervlak dat met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.


Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax REG-afdeling premie premies