Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax RWG-dienst: Premies

Premies van netbeheerder Infrax RWG-dienst

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
tel078/35 30 20

Premie voor een infiltratievoorziening

Algemene voorwaarden

 • Dit premiereglement is geldig vanaf 1 januari 2016.
 • Nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005 komen niet in aanmerking voor deze premie.
 • De aanvrager geeft door ondertekening van het aanvraagformulier aan Infrax de toestemming om in elke fase van het project zich ter plaatse te komen vergewissen van de betreffende situatie en indien nodig contact op te nemen met de fi rma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst.
 • Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 • Infrax heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging een einde te stellen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze vorm van premie, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorziene budgetten.
 • Infrax heeft het recht om de premie terug te vorderen indien blijkt dat de installatie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen van het premiereglement.
 • Het toewijzen van een premie houdt niet in dat Infrax verantwoordelijkheid opneemt voor toestellen, materialen, werkmethodes, resultaten …
 • De premie geldt enkel voor nieuwe materialen en toestellen.
 • Deze premie kan gecumuleerd worden met de overige RWG-premies.
 • Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal worden ingebracht.
 • Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een permanent karakter te hebben.
 • Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.
 • Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte dient te worden aangesloten op de infi ltratievoorziening.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de infi ltratievoorziening.

De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax RWG-dienst premie premies