Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Premies van provincie Vlaams-Brabant

Premies van provincie Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Kessel-Lo
 

Subsidie voor dakisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

Voorwaarden

 • De subsidie kan enkel aan de begunstigden van dit reglement toegekend worden wanneer aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de woning waarin de energiebesparende maatregel uitgevoerd is, is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant.
  • de woning waarin de energiebesparende maatregel uitgevoerd is, werd voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.
  • de werkzaamheden werden door een aannemer of zelf met kennis van zaken uitgevoerd.
 • De subsidie kan toegekend worden aan:
  • OCMW's, die instaan voor de prefinanciering van de plaatsing van dakisolatie bij de vermelde categorieën van natuurlijke personen.
  • natuurlijke personen die eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van een woning en behoren tot een van de volgende categorieën:
   • Beschermde afnemers (dit zijn gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen elektriciteit).
   • Personen die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie) in het kader van een verzoek tot afsluiting van de netbeheerder.
   • Personen die van het OCMW een recht op minimumlevering van aardgas via de budgetmeter in de winter kregen toegewezen
   • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
   • Personen die recht hebben op het Omnio-statuut.
   • Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen.
   • Personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens  betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Bedrag van de premie

 • Indien geplaatst door een aannemer, bedraagt de provinciale subsidie 6 euro per m² nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand (Rd) van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal 3,5 m²K/W bedraagt, met een maximum van 720 euro.
 • De provinciale subsidie bedraagt voor doe-het-zelvers 3 euro per m² nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand (Rd) van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal 3,5 m²K/W bedraagt, met een maximum van 360 euro.
 • De subsidie wordt verhoogd met 1 euro per m² indien de warmteweerstand (Rd) van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens 4m²K/W bedraagt, tot een maximum van 840 euro bij plaatsing door een aannemer en 420 euro bij doe-het-zelvers.
 • De subsidie wordt nogmaals verhoogd met 1 euro per m² indien de warmteweerstand (Rd) van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens 4,5m²K/W bedraagt tot een maximum van 960 euro bij plaatsing door een aannemer en 480 euro bij doe-het-zelvers.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Vlaams-Brabant premie premies