Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Belastingvermindering voor de enige en eigen woning

Als u een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van een enige en eigen en woning, dan kunt u een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kunt u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de woonbonus omgevormd tot de ‘geïntegreerde woonbonus’, voor zowel enige als niet-enige woningen.

Door de integratie van de voordelen voor de niet-enige woning in de geïntegreerde woonbonus, zal voor leningen vanaf 1 januari 2016 het voordeel groter zijn voor wie een enige eigen woning heeft, dan voor wie een lening aangaat voor een niet-enige eigen woningen. Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles hetzelfde. Voor de enige woning kunt u voor leningen aangegaan voor 1 januari 2016 genieten van de woonbonus.

Voorwaarden

Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moet de lening:

 • afgesloten zijn na 31 december 2004
 • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
 • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
 • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
 • dienen om de ‘enige’ en ‘eigen’ woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen: aankopen van de woning, bouwen van de woning, vernieuwen van de woning, betalen van de successierechten voor die woning, betalen van schenkingsrechten voor die woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).

Bedrag van de premie

Om vanaf aanslagjaar 2015 recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

 • Leningen gesloten voor 1/1/2015
  • Basiskorf € 2280
  • Verhoging eerste 10 jaar indien het de enige woning blijft: € 760
  • Bijkomende verhoging voor kinderlast (vanaf 3 kinderen ten laste) bij aangaan lening: € 80
 • Leningen gesloten vanaf 1/1/2015
  • Basiskorf € 1520
  • Verhoging eerste 10 jaar indien het de enige woning blijft: € 760
  • Bijkomende verhoging voor kinderlast (vanaf 3 kinderen ten laste) bij aangaan lening: € 80
Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies