Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Tegemoetkoming voor aanpassing van de woning

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden?

Zodra u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

U vindt de volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen op de website van het VAPH.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zij bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag.

Verder moet u in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.

Om een tegemoetkoming te krijgen voor de aanpassing van uw woning moet u een aanvraag voor ondersteuning indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Een persoon met een handicap kan ten laatste de dag vóór hij de leeftijd van 65 bereikt, zijn eerste aanvraag voor ondersteuning indienen bij het VAPH. U moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake handicap en verblijf

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies