Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Verwarmingstoelage voor personen met een beperkt inkomen

Mensen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, kunnen elk jaar een korting krijgen op hun verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

 • U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.
 • En u behoort tot één van de volgende categorieën:
  Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
  Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

 

Bedrag van de premie

 • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
 • De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.
Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies