Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Vlaamse aanpassingspremie

Voorwaarden

 • De aanvrager, diens partner, of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.
 • Voor aanvragen vanaf 1 januari 2015 bedragen de inkomensgrenzen 29.600 en bedraagt de verhoging 1.540 euro per persoon ten laste.
 • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats. Deze woning moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn.
 • De aanpassingspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de aanpassingswerkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Er moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorgelegd worden.

Werkzaamheden

De aanpassingswerkzaamheden moeten betrekking hebben op de technische installaties of hulpmiddelen, of op verbouwingen om de toegankelijkheid te bevorderen.

 • het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer;
 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het aanbrengen van electro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
 • het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen;
 • het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping;
 • het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen;
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Bedrag van de premie

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 euro.

Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies