Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs

Voorwaarden

Inkomen

Uw gezinsinkomen (ook de niet-belastbare vervangingsinkomsten) van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.230 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag u dit bedrag verhogen met 1.540 euro.

Eigendom

U mag in de voorbije drie jaar (tien jaar als uw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Nieuwe woning

  • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huurt van een shm, gemeente of ocmw (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn).
  • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
  • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
  • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.
  • De huurprijs van uw nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 580 euro (voor huurcontracten die starten in 2016). Daar mag u 72,50 euro voor huurcontracten die starten in 2016 bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste).

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) die werkzaam is in de gemeente waar u woont.

Bedrag van de premie

Het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs met een maximum van € 123,64. Per persoon ten laste wordt het resultaat van deze berekening verhoogd met € 20,61.

Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies