Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Vlaamse en federale premies

Vlaamse/federale premies

Vlaamse verbeteringspremie

Voorwaarden

 • De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.
 • De inkomensgrenzen bedragen 29.600 euro en de verhoging bedraagt 1.540 euro per persoon ten laste en 59.200 euro voor verhuurders.
 • De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.
 • Als het gaat om verbouwingswerkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.
 • Binnen een periode van 10 jaar kan u maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde onderdeel.
 • De woning waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd moet:
  • in het Vlaamse Gewest gelegen zijn;
  • als hoofdverblijfplaats bewoond worden;
  • minstens 25 jaar oud zijn (deze voorwaarde vervalt als de verbeteringspremie betrekking heeft op het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).

Werkzaamheden & premiebedrag

Het bedrag van de verbeteringspremie wordt als volgt vastgesteld per bouwonderdeel:

 • voor dakwerken: 1.250 euro
 • voor buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • voor de sanitaire installatie: 750 euro
 • voor de elektrische installatie: 750 euro
 • voor gevelwerken: 1.500 euro
 • voor het behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • voor de werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro
 • voor de verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 euro, en minimaal 600 euro.
Deel deze premie:
vlaamse en federale premie premies