Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Soorten fotovoltaïsche zonnepanelen

Het algemene verhaal van zonnepanelen is iedereen welbekend. Zo zie je ze blinken op menig dak, waar ze ervoor zorgen dat zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. Toch is hiermee niet alles gezegd. Er zijn namelijk twee mogelijke manieren waarop zonnepanelen je woonst van elektriciteit kunnen voorzien.


Qua uitzicht is er tussen deze twee systemen geen verschil te merken: het is enkel het hart van de installatie die dit onderscheid bepaalt.

Dit hebben alle zonnepanelen gemeen

Fotovoltaïsche zonnepanelen worden opgebouwd uit allemaal plaatjes die ook wel zonnecellen genoemd worden. Deze worden zodanig aan elkaar geschakeld dat ze een stevig geheel vormen en bestand zijn tegen de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Vervolgens worden ze op een dak of gevel gemonteerd, waar ze kunnen beginnen met het opnemen van zonlicht. Door het materiaal waaruit de zonnecellen worden opgebouwd kan dit zonlicht rechtstreeks worden omgezet in elektriciteit. Via de bekabeling wordt de opgewekte elektriciteit dan naar een accu of invertor geleid, afhankelijk van het soort zonnepanelen. Hier start dan ook het verschil tussen de twee systemen, zijnde de autonome zonnepanelen en de netgekoppelde.

  • zonnepanelen zonnepanelen
  • soorten zonnepanelen soorten zonnepanelen

Autonome zonnepanelen

Autonome zonnepanelen hebben hun naam te danken aan het feit dat ze niet worden aangesloten op het algemene elektriciteitsnet. Dit soort zonnepanelen is dan ook vooral erg handig op plaatsen waar je niet zomaar toegang hebt tot dat net. Denk bijvoorbeeld maar aan woonboten, vakantiehuisjes of woningen diep in de Ardense bossen. Een aansluiting op het elektriciteitsnet zou in zulke gevallen erg duur zijn en zelfs meer kosten dan wanneer je autonome zonnepanelen zou laten installeren... De beslissing is dan ook snel gemaakt! Het autonome fotovoltaïsche systeem is uitgerust met een accu, die doorheen de dag de geproduceerde energie opslaat en weer vrijgeeft van zodra er vraag naar is. Op die manier kan je dus helemaal op je eentje je woning voorzien van elektriciteit.


Enkele suggesties:         Vind bedrijven en premies:
zonnepanelen
zonnepanelen
zonnepanelen
zonnepanelen
zonnepanelen

Netgekoppelde zonnepanelen

Een andere mogelijkheid (die overigens vaker wordt toegepast) is het netgekoppelde fotovoltaïsche systeem. Hierbij worden de zonnepanelen rechtstreeks gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet en wordt het systeem uitgerust met een invertor die de gelijkspanning omzet naar wisselspanning. Wie kiest voor netgekoppelde zonnepanelen heeft trouwens twee mogelijkheden:

Je kan ervoor kiezen om alle energie die jouw zonnepanelen opwekken onmiddellijk door te geven aan het openbaar net. Bij dit systeem word je als eigenaar vergoed op basis van een terugleververgoeding. De elektrische installatie wordt dan uitgerust met een dubbele teller, die enerzijds meet hoeveel elektriciteit je verbruikt en anderzijds hoeveel je produceert. Het verschil tussen beide wordt dan terugbetaald.

Een andere optie is om de geproduceerde elektriciteit zelf te gebruiken en dus niet volledig door te sturen naar het net. Alleen de energie die je op overschot hebt wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. 's Avonds en 's nachts kan je dan weer rekenen op dit net om je van elektriciteit te voorzien. De teller van je installatie zal dus achteruit draaien wanneer je elektriciteit aan het net levert, en weer vooruit van zodra je er elektriciteit van gaat gebruiken.


  • soorten zonnepanelen zonnepanelen
  • fotovolta´sche zonnepanelen soorten zonnepanelen
  • autonome zonnepanelen fotovolta´sche zonnepanelen
  • netgekoppelde zonnepanelen autonome zonnepanelen
  • zonnepanelen installeren netgekoppelde zonnepanelen

Belangrijk: de keuring van je zonnepanelen

Aangezien zonnepanelen verbonden zijn met de elektrische installatie van je woonst is het erg belangrijk dat ze volledig in orde zijn wat betreft de veiligheid. Daarom is de fotovoltaïsche installatie eveneens onderworpen aan het A.R.E.I. Dit staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en betekent concreet dat het systeem eerst gekeurd moet worden door een erkend keuringsorganisme, alvorens het in gebruik genomen mag worden.

De zonnepanelen die bij jouw situatie passen

De dag van vandaag maken zonnepanelen een vast onderdeel uit van het straatbeeld. Door je woning uit te rusten met zonnepanelen kan je deze immers op een milieuvriendelijke manier voorzien van elektriciteit en dat door gratis zonne-energie. Afhankelijk van waar je woont, kan je bovendien kiezen tussen twee soorten zonnepanelen: de autonome of de netgekoppelde.


Het eerste type, de autonome zonnepanelen, wordt vooral geplaatst bij woningen die niet (ofwel voor een erg hoge prijs) kunnen worden aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Bij netgekoppelde zonnepanelen is dit wél het geval en word je vergoed voor de energie die je op overschot hebt. Er is dus geen enkele reden om géén zonnepanelen te laten plaatsen!

zonnepanelen soorten zonnepanelen fotovolta´sche zonnepanelen