Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Uitbloeiing en uitloging bij metselwerk

De gevel is het visitekaartje van een woning. Bij metselwerk kan het echter al eens voorkomen dat die gevel ontsierd wordt door witte vlekken. Logischerwijze zal je niet echt tevreden zijn wanneer jouw muren zulke vlekken vertonen; zeker niet wanneer het om donkere gevelstenen gaat waar de witte vlekken alle aandacht naar zich toe trekken. Toch is dit fenomeen niet het gevolg van een slechte uitvoering of van minderwaardige materialen. De witte vlekken, die oftewel uitbloeiing oftewel uitloging zijn, hebben namelijk een heel andere oorzaak.

Uitbloeiing

Uitbloeiing ontstaat wanneer vocht dat zich in gevelstenen bevindt, gaat verdampen. Dat vocht bevat namelijk zouten die naar de oppervlakte van de gevelstenen komen wanneer het vocht verdampt, en voilà: op de gevelstenen uit zich dat in de vorm van witte vlekken. Vroegere generaties gevelstenen bevatten zelf al een bepaalde hoeveelheid oplosbare zouten, waardoor uitbloeiing eerder regel dan uitzondering was. Vandaag de dag worden de gevelstenen gelukkig op zulke hoge temperaturen gebakken dat de zouten al tijdens het bakproces ontbinden. De zouten die daarna nog achterblijven, zijn slechts weinig oplosbaar van aard en zullen daardoor zelden uitbloeiing creëren. Toch werd uitbloeiing zo niet uitgeroeid, aangezien vocht ook op een andere manier in gevelstenen terecht kan komen. Daarom is het belangrijk dat nieuw metselwerk steeds beschermd wordt tegen regen. Als de mortel nog niet is uitgehard kan deze namelijk vocht overbrengen naar de gevelstenen, en zullen ook de oplosbare stoffen uit de mortel mee verhuizen. Het vocht verdampt vervolgens samen met deze stoffen waardoor ook weer de gevreesde witte vlekken ontstaan. Gelukkig gaat het bij uitbloeiing vaak om een slechts tijdelijke en geheel onschuldige vertoning die na verloop van tijd vanzelf weer verdwijnt. Op die manier is uitbloeiing vooral een esthetisch probleem.

Uitloging

Een ander type vlekken die je gevel kunnen ontsieren zijn uitlogingen. Dit fenomeen bestaat uit een witte afzetting, die je vaak ziet ter hoogte van verticale voegen. Uitloging ontstaat, net zoals uitbloeiing, wanneer vers metselwerk niet voldoende beschermd wordt tegen regen. Zo kan het gebeuren dat natte cement tijdens een regenbui uitgespoeld wordt over de gevel zodat er een hardnekkige cementsluier achterblijft. Daarnaast kan het gebeuren dat kalk, die in cement zit, vrijkomt onder invloed van vocht. Zo kunnen er witte kalksluiers op de gevel gevormd worden. Eens ze zich vastgehecht hebben, zijn deze vlekken erg moeilijk te verwijderen. Hoewel uitbloeiing vanzelf kan verdwijnen is dat bij uitloging dus jammer genoeg niet het geval. Als je snel genoeg bent, kan je de kalkvlekken of cementsluier nog wegspoelen. Als dat niet meer lukt zal je je toevlucht moeten zoeken tot een iets sterker middel om de uitloging alsnog te verwijderen.

Vlekken verwijderen van gevelstenen

Uitbloeiing verdwijnt meestal vanzelf onder invloed van het weer. Zijn de witte vlekken toch iets te storend? Dan kan je de fabrikant van de gebruikte gevelstenen contacteren. Meestal heeft deze wel een aantal oplossingen om uitbloeiing te verwijderen op een veilige en snelle manier. Ga in ieder geval niet zelf de experimentele toer op, want foutieve reiniging van de gevelstenen zou wel eens ergere gevolgen kunnen hebben dan enkele onschuldige witte vlekken op de gevel. Bij uitloging kan je proberen om de kalk- of cementsluier zo snel mogelijk weg te spoelen. Kom je echter te laat en zijn de witte vlekken al vastgehecht aan de gevelstenen, dan kan een licht zure oplossing nog soelaas bieden. Ook hier geldt wel weer dat je niet onbezonnen te werk mag gaan. Vermijd bijvoorbeeld zoveel mogelijk contact met de voegen van het metselwerk, om te voorkomen dat je meer kwaad dan goed doet. Natuurlijk kan je ook voor tips wat betreft het verwijderen van uitloging steeds terecht bij de fabrikant van de gevelstenen.

Witte vlekken op metselwerk: uitbloeiing en uitloging

Witte vlekken die je gevel ontsieren: niemand krijgt er graag mee te maken. Helaas komen uitbloeiing en uitloging frequent voor, ongeacht de kwaliteit van het metselwerk of de gebruikte materialen. Hoewel beide fenomenen zich uiten in witte vlekken op gevelstenen, is er een verschil tussen uitbloeiing en uitloging. Zo is uitbloeiing het gevolg van oplosbare zouten die aanwezig zijn in vocht en naar de oppervlakte van de gevelstenen komen zodra dat vocht verdampt. Bij uitloging daarentegen gaat het om een kalk- of cementsluier, die veroorzaakt wordt wanneer natte cement of mortel worden uitgespoeld over de gevelstenen. Hoewel je uitloging en uitbloeiing kan verwijderen is voorkomen toch nog steeds beter. Daarom kan je tijdens het metselen best zorgen dat het metselwerk afgeschermd wordt van regen en moet vers metselwerk steeds goed worden afgedekt.


uitbloeiing uitloging gevelstenen